ע.ר. יצחקי
חברה לבניין ולעבודות ציבורית בע"מ.

כתובת:
בן-גוריון 22, הרצליה,

דואר-אלקטרוני:
office@itshaky.co.il
טלפונים:
טל': 09-9588548
פקס: 09-9561253